گالری ویدیو مجید پتکی

آنچه در قسمت سیزدهم سریال نهنگ آبی خواهیم دید.......
آنچه در قسمت سیزدهم سریال نهنگ آبی خواهیم دید.......
آنچه در قسمت دوازدهم سریال نهنگمجید مظآبی خواهیم دید...
آنچه در قسمت دوازدهم سریال نهنگمجید مظآبی خواهیم دید...
"۲۳ نفر" برگزیده اول جایزه سینمایی ققنوس
"۲۳ نفر" برگزیده اول جایزه سینمایی ققنوس