تاریخ تولد: 1378/06/17 | عضویت از خرداد 1397  |  کرج
ستاره 1،001
بررسی 378
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی فاطی♡
Its not rase its a journey enjoy the moment!
ستاره‌ها
1،001