عضویت از آذر 1395
ستاره 1،716
بررسی 7
لیست 0
مشارکت 0
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی سیاوش انصاری
نه تو می مانی

نه اندوه

و نه ، هیچ یک از مردم این آبادی

به حباب نگران لب یک رود ، قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

غصه هم ، خواهد رفت

آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز
ستاره‌ها
1،716