تاریخ تولد: 1359/06/02 | عضویت از خرداد 1397
امتیاز 69،340
ستاره 4،048
بررسی 97
لیست 0
مشارکت 7
نمودار فعالیت‌های هفتگی
Ads
بیوگرافی پرسپولیس
پرسپولیس سرورتونه .۶۶۶۶۶۶.
Ads
ستاره‌ها
4،048
Ads