تاریخ تولد: 1359/06/02 | عضویت از خرداد 1397
ستاره 4،306
بررسی 97
لیست 4
مشارکت 7
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی پرسپولیس
پرسپولیس سرورتونه .۶۶۶۶۶۶.
ستاره‌ها
4،306
Ads