تاریخ تولد: 1359/06/02 | عضویت از خرداد 1397
ستاره 4،846
بررسی 101
لیست 10
مشارکت 20
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی پرسپولیس
پرسپولیس سرورتونه .۶۶۶۶۶۶.
ستاره‌ها
4،846