تاریخ تولد: 1359/06/02 | عضویت از خرداد 1397
ستاره 5،489
بررسی 102
لیست 10
مشارکت 20
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی پرسپولیس
پرسپولیس سرورتونه .۶۶۶۶۶۶.
ستاره‌ها
5،489