تاریخ تولد: 1359/06/02 | عضویت از خرداد 1397
ستاره 4،468
بررسی 100
لیست 10
مشارکت 18
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی پرسپولیس
پرسپولیس سرورتونه .۶۶۶۶۶۶.
ستاره‌ها
4،468