تاریخ تولد: 1379/01/29 | عضویت از شهریور 1396  |  تهران
ستاره 597
بررسی 93
لیست 11
مشارکت 118
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی ثنا اسمعیلی
وقتی کنارم باشی
حال روزم آرومه
وقتی که دورم از تو
از گریه هام معلومه
میدونم که هوامو داری
خودم رو دست تو سپردم
یه لحظه ام غیر اسمت آقا
من اسم کسی رو نبردم
ز روزی که مادر مرا داده شیر
امیری حسین نعم الامیر
ستاره‌ها
597