تاریخ تولد: 1379/01/29 | عضویت از شهریور 1396  |  تهران
امتیاز 13،889
ستاره 510
بررسی 82
لیست 9
مشارکت 79
نمودار فعالیت‌های هفتگی
Ads
بیوگرافی ثنا اسمعیلی
وقتی کنارم باشی
حال روزم آرومه
وقتی که دورم از تو
از گریه هام معلومه
میدونم که هوامو داری
خودم رو دست تو سپردم
یه لحظه ام غیر اسمت آقا
من اسم کسی رو نبردم
ز روزی که مادر مرا داده شیر
امیری حسین نعم الامیر
Ads
ستاره‌ها
510
Ads