حواشی فیلم سینمایی «مسخره باز» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی «مسخره باز»، اولین اثر سینمایی بلند «همایون غنی‌زاده»، در مقام «کارگردانی»، است.