حواشی فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم»، ششمین ساخته «هومن سیدی»، در مقام «کارگردانی»، است.