حواشی سریال تلویزیونی «دل دار» (1 حاشیه)

من مسعود مهرگان هستم و در این مجموعه بازی نکرده ام ، بلکه درمجموعه ی شیدایی ، سایر و دلدار که در سال 1381 یا 82 از شبکه ی 2 سیما پخش شد ، در نقش اول سه قسمت از مجموعه ی 5 قسمتی با قصه های مجزا ، ایفای نقش کردم.