حواشی سریال تلویزیونی «گرانباری» (1 حاشیه)

سریال تلویزیونی «گرانباری»، به سفارش «شبکه 5 صدا‌و‌سیما» ساخته شده است.