حواشی فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم» (6 حاشیه)

«رحیم طوفان»، کارگردان فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»، 26 مرداد ماه سال 1396 در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، در رابطه با فیلم‌نامه این فیلم، بیان داشت:
«این فیلم‌نامه یک اثر بسیار سخت است و اگر بتوانم در ساخت آن موفق باشم می‌تواند به یک اثر تاثیرگذار تبدیل شود.»
مجوز نمایش فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»، 1 آذر ماه سال 1396 توسط «شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی» صادر شد.
به گفته «رحیم طوفان»، کارگردان فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»، سرمایه‌گذار این فیلم به دلیل بدقولی برخی ارگان‌های برای فراهم کردن بودجه تولید، اموالش را به حراج گذاشت.
«رحیم طوفان»، کارگردان فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»، 29 دی ماه سال 1395 در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، در رابطه با بودجه ساخت این فیلم اذعان داشت:
«علاوه بر اینکه هیچ کمکی از هیچ ارگانی دریافت نکرده‌ایم بلکه با بی‌مهری‌های زیادی روبرو شده‌ایم چرا که این فیلم یک فیلم اولی به شمار می رود.»
فیلم‌برداری فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»، 17 دی ماه سال 1395 در شهر «تهران»، کلید خورد.
فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»، نخستین اثر بلند سینمایی «رحیم طوفان»، به عنوان کارگردان است.