حواشی فیلم سینمایی «عنکبوت» (1 حاشیه)

فیلمبرداری دومین ساخته بلند سینمایی ابراهیم ایرج‌زاد سه‌شنبه شب ۲۱ آبان ۹۸ در تهران به پایان رسید.