حواشی سریال شبکه نمایش خانگی «آقازاده» (1 حاشیه)

بسیاری از اتفاقات، حوادث و فسادهای نمایش داده شده در این سریال بر اساس ماجراهای واقعی رخ داده در دهه ۸۰ و ۹۰ ایران ساخته شده‌است.