حواشی سریال تلویزیونی «تا صبح» (3 حاشیه)

سریال «تا صبح»، در ابتدا «مستانه»، نام داشت که بعدا به این نام تغییر پیدا کرد.
سریال «تا صبح»، در 2 مرحله جداگانه تصویربرداری شده است که فاز اول آن را «مجید جوانمرد»، کارگردانی کرد و مرحله دوم آن نیز به کارگردانی «محمد‌ باشه‌آهنگر» ساخته شد.
سریال «تا صبح»، به سفارش گروه فیلم و سریال «شبکه پنج صدا‌ و سیما» ساخته شده است.