حواشی سریال تلویزیونی «فاخته» (5 حاشیه)

شهرام عبدلی درباره نقش‌اش در این سریال گفته‌است: "زمانی که محمود معظمی درباره این نقش با من صحبت کرد، هنوز فیلمنامه کاملی وجود نداشت، اما اطمینان من به این کارگردان باعث شد که قرار داد را امضا کنم، اما بعد‌ها وقتی سناریو را دیدم فهمیدم که انتخاب اشتباهی انجام ندادم."
ثریا قاسمی حین تولید سریال درباره آن گفته‌است: "این سریال از گروهی بسیار همدل و صمیمی برخوردار است که با رغبت در کنار یکدیگر کار می کنند، اما کار سخت و فشرده است و گاهی 18 تا 20 ساعت کار می کنند."
فرخ نعمتی درباره نقش پدربزرگ که در این سریال بازی می‌کند گفته‌است: "شاید به دلیل اینکه این پدربزرگ در مقابل قطب مثبت قرار می گیرد، منفی به نظر بیاید، اما من آن را پیرمردی می دانم که متاثر از گذشته خود است و برای جبران برگشته است. هرگز نمی توانم نقش شخصیت های بدی را بازی کنم که از روی بدجنسی می خندند و مدام به دنبال خراب کاری هستند، دوست دارم نقش منفی را هم باور پذیر بازی کنم و شخصیتی که به من سپرده شده را خوب درک کنم، اتفاقی که در «فاخته» هم رخ می دهد."
کمند امیرسلیمانی درباره داستان سریال عنوان کرده‌است: "ماجراهای «فاخته» در بستر خانواده ای با فرهنگ از طبقه متوسط جامعه رخ می دهد، در حقیقت خانواده حاج عزت نه فقیر هستند و نه آنقدر پولدار که ثروت اعضای آن را از هم دور کند، این خانواده همراه و همدل مثل بیشتر خانواده های ایرانی با مسائلی رو به رو هستند که تدبیر و صبر می تواند آنها را حل کند."
این سریال اولین بار در ماه رمضان سال 1393 هرشب ساعت 18 روی آنتن شبکه دو سیما رفت.