حواشی فیلم سینمایی «آقای نخست وزیر» (1 حاشیه)

مسعود فراستی منتقد سینما پس از تماشای فیلم آقای نخست وزیر گفت: مستند آقای نخست وزیر در بیست سال اخیر یک خرق عادت است. فیلم موفق می‌شود سوژه را مسئله کند.