حواشی فیلم سینمایی «شاه کش» (3 حاشیه)

به گفته «آرش آقابیک»، مدیر جلوه‌های ویژه میدانی فیلم سینمایی «شاه کش»، این فیلم 70% در یکی از سوله‌های «تهران»، شبیه‌سازی شده است.
فیلم سینمایی «شاه کش»، در مرحله پیش تولید با نام «هایلایت» کلید خورده است.
مراحل فیلم‌برداری فیلم سینمایی «شاه کش»، 26 آذر ماه سال 1396 به در ارتفاعات کوهستانی «توچال تهران» به پایان رسید.