حواشی سریال تلویزیونی «آواز در باران» (1 حاشیه)

سریال «آواز در باران»، نخستین اثر تلویزیونی «فخرالدین شجره»، در مقام کارگردانی است.