حواشی سریال تلویزیونی «آخرین پناه» (3 حاشیه)

سریال «آخرین پناه» در اواخر شهریور ماه سال 1397 از «شبکه یک» سیما پخش خواهد شد.
فیلم‌برداری سریال «آخرین پناه» در 7 فروردین ماه سال 1398 کلید خورده است.
پیش‌تولید سریال «آخرین پناه» در اواخر سال 1397 آغاز شد.