حواشی انیمیشن سینمایی «رهایی از بهشت» (1 حاشیه)

این فیلم ابتدا «پشت دروازه بهشت» نام داشت.