حواشی سریال تلویزیونی «سه شنبه شب» (1 حاشیه)

سریال «سه‌‌شنبه شب»، به سفارش «مرکز سیما فیلم»، ساخته شده است.