حواشی سریال تلویزیونی «آقا و خانم سنگی» (1 حاشیه)

نام این سریال در ابتدا «زشت و زشت تر» بود که بعدها به «آقا و خانم سنگی» تغییر نام داد و با این نام پخش شد.