حواشی سریال تلویزیونی «خانواده دکتر ماهان» (3 حاشیه)

«لاله اسکندری»، بازیگر سریال «خانواده دکتر ماهان»، در مورد این سریال گفت:
«دغدغه این سریال محیط زیست است و تاکنون سریالی که مستقیما به مساله محیط زیست بپردازد در تلویزیون ساخته نشده است.»
سریال «خانواده دکتر ماهان»، ششمین سریال «راما قویدل»، در مقام کارگردانی است.
سریال «خانواده دکتر ماهان»، به سفارش «سیما فیلم»، ساخته شده است.