حواشی فیلم سینمایی «میم مثل مادر» (1 حاشیه)

این فیلم به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۰۷ از سوی بنیاد فارابی انتخاب شد.