حواشی فیلم سینمایی «روزهای نارنجی» (4 حاشیه)

نام فیلم سینمایی «روزهای نارنجی»، از نام «واسطه»، به این اسم تغییر نام پیدا کرده است.
اولین فیلم‌برداری سکانس فیلم سینمایی «واسطه»، در شهر «ساری» کلید خورده است.
فیلم سینمایی «واسطه»، 7 دی ماه سال 1396 به دبیرخانه «سی‌و‌ششمین جشنواره فیلم فجر»، تحویل داده شد.
فیلم سینمایی «واسطه»، نخستین اثر بلند سینمایی «آرش لاهوتی»، به عنوان کارگردان است.