حواشی «امید آهنگر» (2 حاشیه)

«امید آهنگر»، همسر «نوشین حسین‌خانی»، بازیگر سریال «علی کوچولو»، است.
«امید آهنگر»، به همراه همسرش «نوشین حسین‌خانی»، در فروردین ماه سال 1397 به شبکه «منو تو»، پیوست.