حواشی «مریم بوبانی» (1 حاشیه)

«مریم بوبانی»، دو پسر دارد که هر دوی آنها موزیک کار می کنند. پسر بزرگش، «یاور احمدی فر» بازی می کند و در فیلم «رستاخیز» آقای «درویش» دو نقش بازی کرده است و عضو گروه «رستاک» هم هست. پسر کوچکش «آیین احمدی فر» تنظیم کننده هم عضو گروه «چارتار» است.