حواشی «فریبا کوثری» (2 حاشیه)

فریبا کوثری گرچه در جوانی‌اش دوست داشته شغلی آرام‌تر مثل مهمانداری هواپیما را انتخاب کند، اما سرنوشت او را به سمت بازیگری می‌آورد.
کوثری از بازیگران کم‌حاشیه‌‌ی سینما و تلویزیون است.