حواشی «فرزین صابونی» (1 حاشیه)

نمایش «سعادت لرزان مردمان تیره روز» محسن علیخانی در سال (1379) در جشنواره‌ی تئاتر فجر همه جوایز اصلی را گرفت و در همه رشته ها هم کاندید بود، به‌طوری که این تئاتر، نماینده‌ی ایران در فستیوال روهر آلمان شد.