حواشی «بهزاد فراهانی» (1 حاشیه)

وی همچنین به عنوان بازیکن فوتبال، در تیم‌های شعاع، برق و یکی از تیم‌های باشگاهی کشور فرانسه بازی کرده‌است.