حواشی «علیرضا زرین‌دست» (3 حاشیه)

ورود علیرضا زرین‌دست به سینما، به اتفاق امیر نادری، ‌به كمك برادرش محمد زرین‌دست بود كه در اواخر دهه‌ی (1340) از امریكا به ایران آمد و سودای فیلمسازی در سر داشت.
نادری به‌عنوان عكاس و علیرضا زرین‌دست به‌عنوان دستیار فیلم‌بردار در «وسوسه‌ی شیطان» محمد زرین‌دست (1337) مشغول به كار شدند.
«خداحافظ رفیق» (1350) (با فیلمبرداری زرین‌دست و نادری) از نخستین فیلم‌های موسوم به «خیابانی» بود، و آن‌ها با اتكا به شیوه‌ی فیلم‌برداری خبری آن را ساختند،‌ و به خلاف فیلم‌های سنتی معمولی حدود 80 دقیقه از آن را روی دست فیلم‌برداری كردند.
در جشنوا‌ره‌ی «گزارش یک نگرانی»، از علیرضا زرین دست، به پاس نیم قرن حضور درخشان و کوشش‌های بی‌همانند در سینمای ایران تجلیل و قدردانی شد.
وحید ضرابی‌نسب قائم مقام دبیر این جشنواره گفت: تاریخ هنرهای تصویری ایران همواره مدیون نام‌های بزرگ و تاثیرگذاری است که برگ برگ کتاب سینما را درخشان‌تر کرده‌اند. علیرضا زرین دست هم به‌عنوان یکی از مفاخر و گنج‌های سینمای ایران همواره با نوآوری‌ها و ثبت لحظات ناب و قاب‌های ماندگار خاطراتی تکرار نشدنی را رقم‌زده‌است.