حواشی «حمید لولایی» (3 حاشیه)

حمید لولایی «پیکرتراش» فیلم سینمایی بود که از آن به عنوان کار دوم خود یاد می کند اما این فیلم به اکران عمومی در نیامد و هیچ‌وقت دیده نشد.
حمید لولایی بیشتر به بازی طنز مشهور است.
وی با مجموعه‌ی «ساعت خوش»، به شهرت
رسید.
پس از چند سال دوری با ایفای نقش خشایار
مستوفی در مجموعه‌ی «زیر آسمان
شهر» مطرح و محبوب شد.
«پیکرتراش» فیلم سینمایی بود که از آن به
عنوان کار دوم خود یاد می کند اما این فیلم به
اکران عمومی در نیامد و هیچ‌وقت دیده نشد.