حواشی «بهزاد خداویسی» (2 حاشیه)

بازی خوب خداویسی در فیلم «ضیافت» (1374) به کارگردانی مسعود کیمیایی، موجب شد تا توجه زیادی را به خود جلب نماید.
بهزاد خداویسی با بازی در سریال‌هایی نظیر؛ «سرنخ» (1375) و «روزگار جوانی» (1377)، به بازیگری محبوب در تلویزیون بدل شد.