حواشی «مهران رجبی» (2 حاشیه)

مهران رجبی نسبت به دیگر بازیگران تلویزیون
سینما بسیار راحت و اصطلاحا "رئال" و
واقعی نقش‌اش را بازی می‌کند.
مهران رجبی تا کنون در نقش‌های زیادی ظاهر شده که بعضی از آنها همچون میرزاعلی اصغر قریب پدر دکتر محمد قریب در
مجموعه‌ی تلویزیونی «روزگار قریب» همواره در اذهان خواهد ماند.