حواشی «مهری مهرنیا» (1 حاشیه)

مهری مهرنیا اواخر عمرش را در"آسایشگاه
معلولین و سالمندان کهریزک" گذراند.
وی از اینکه هیچ‌ یک از بازیگران و مسئولین
سراغی از او نمی‌گیرند گله‌مند بود و در
مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا در آستانه‌ی
روز مادر در سال (۱۳۸۶) اظهار داشت: تا سرپایی و می‌توانی کاری انجام بدهی همه مریدت هستند و همه تو را می‌خواهند، اما وقتی از دست و پا افتادی، دیگر هیچ‌کس نگاهت هم نمی‌کند.