همشهری کین / نقد

شهروند کین: یک شاهکار سطحی

روبرت صفاریان : برای چندمین بار همشهری کین را دیدم و باز تراژدی زندگی مردی که مالک یکی از عظیم‌ترین ثروت‌های دنیا می‌شود امّا از زندگی ارضا نمی‌شود و به هنگام مرگ با...
شهروند کین: یک شاهکار سطحی
18 آذر 1395
شناسه نقد : 7350196
منبع: روبرت صافاریان
نظرات مردم (1 نظر)
هاجر مرادی دوست
در حسرت دوران کودکی
وقتی یک روان شناس،
نقد فیلم می نویسد!
می دانی فرق است بین آن کسی که دردهه چهل و پنجاه رندگیش فیلمی ببیندبا کسی که در زمان دانشجویی به سرمی بردوبیست ودوسالش است!وهمین طورخیلی قضیه متفاوت می شودکه بادنیای افکاروعقایدیک فردمیانسال باتحصیلات روان شناسی بخواهی به تماشا بنشینی یادردوره دانشجویی بخواهی مثلا یک فهرست ازفیلم های برترراببینی.
درمورد فیلم«همشهری کین»کم وبیش شنیده بودم،ولی بجرات می توانم بگویم یک اعجاز است ومحصول نبوغ،اینکه دربیست وهفت سالگی ات،بتوانی فیلمنامه نویسی وتهیه کنندگی وکارگردانی کنی وهم نقش اولش راایفا کنی آن هم به زیباترین شکل ممکن،جای تحسین دارد!البته درکنار به خدمت گرفتن یک فیلمبردار مطرح که به سریع بودن در حرفه اش شهرت داردوآهنگ سازی ماهروتوانا،یک اثرهنری ماندگاربه جا می ماند....از یادنبریم که تولیدفیلم مربوط به هشتادسال قبل است ومن بیننده رادو ساعت جذب نموده و سرگرم کرده است......به عنوان یک روان شناس، دو سه سکانس را دارای بار علمی می دانم:صحنه بازی با سورتمه چوبی دربرف درانتهای صحنه وسپس پدرمردد ونگران دروسط ودرجلوی دوربین مادری که مصمم است فرزندش رابرای آینده ای بهتر به قیم بسپارد!وتاثیراین جدایی برشکل گیری شخصیت متزلزلی که به ثروت رسید ودارنده شد ،اما به برازندگی نرسید!!دوم آن جاکه به قیم خود از دوگانگی شخصیتی اش می گوید،یاصحنه بی اعتنایی به محبوب واقع شدن درجمع همکارانش بعد ازیک غیبت طولانی ازمحل کار!
سکانس معروف صبحانه و گفتگوی واحدبا پنج حرکت سریع دوربین براساس محورثابت یعنی از«کین» به همسر اولش، بتناوب آن هم باایده تغییرلباس ها برای نشان دادن 9 سال زندگی مشترک و شیوه فرسایشی حل تعارض را یک شاهکار می بینم!و می توانم از آن درکلاس های زوج درمانی ومهارت های زندگی،برای تدریس بهره بگیرم!تیپ شخصیتی«کین»قابل بحث است ومتاسفانه فیلم بخوبی نشان دادکه چرا بتدریج هم درحیطه شغلی و اقتصادی وهم درازدواج دوم خودنیز شکست خورد .روایت فیلم به شکل بازگشت به گذشته وتکه تکه چیده شدن و گشوده شدن راز معمای «رزباد»هم منحصر
بفرد است.حاشیه های فیلم بسیار زیاد است و حرف و حدیث هایی که دارد و البته دست بردن در لانه زنبور بدون عقوبت نیست! خود «اورسن هم در مصاحبه اش کتمان نمی کند و البته بخاطر انگیزه ای که داشت و تطمیع نشد و تبعاتش را به جان خرید و باصطلاح پایمردی اش هم ستودنی است!! فیلم هنوز هم برای اهالی هنر هفتم و دانشجویان سینما، چالش برانگیزاست.
1 لایک
0 نظر
1397/09/20