زادبوم / نقد

معلق میان خاک و خانواده

مدیسا مهراب پور : شاعرانگی در عین اینکه تنه‌اش به تنه دلسوزی و لوس‌بازی برخورد نکند و ملودراماتیک نشود. چیزی که بازهم در سینمای ملودرام پرور ایران نمونه‌اش کمتر یافت می‌شود.در این میان بزرگ‌ترین ضعف فیلم پایان‌بندی هول‌هولی و بد موقع آن است.
 معلق میان خاک و خانواده
07 شهریور 1396
شناسه نقد : 4161328
منبع: نماوا
نظرات مردم (1 نظر)
ذغالک
جالبه
0 لایک
0 نظر
1396/06/07