فرشید رئوفی

‏فرشید رئوفی‏
Farshid Raufi

مدیر تولید
مسئول جلوه‌های ویژه میدانی

رزومه فعالیتهای هنری فرشیدرئوفی:
فیلم سینمایی در مسلخ عشق به کارگردانی کمال تبریزی به عنوان تدارکات و بازیگر سال1369 – فیلم سینمایی خسوف به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور به عنوان بازیگر و تدارکات سال1370 - سریال گزارشگران ویژه به کارگردانی رسول صدرعاملی بعنوان تدارکات سال 1371 - فیلم سینمایی دیوانه وار به کارگردانی کامران قدکچیان به عنوان تدارکات و بازیگر سال 1373 - فیلم سینمایی اعاده امنیت به کارگردانی حمید رخشانی به عنوان تدارکات سال 1373 - فیلم سینمایی جهنم سبز به کارگردانی اسماعیل براری به عنوان تدارکات سال1374 - فیلم سینمایی هفت گذرگاه به کارگردانی جمشید حیدری به عنوان تدارکات جلوه‌های ویژه و بازیگر سال 1374 - فیلم سینمایی ضیافت به کارگردانی مسعود کیمیایی به عنوان دستیار جلوه‌های ویژه سال 1374 - فیلم سینمایی جوانمرد به کارگردانی جمشید آهنگرانی به عنوان تدارکات جلوه‌های ویژه سال 1375 - فیلم سینمایی عشق گمشده به کارگردانی شهرام اسدی به عنوان دستیار جلوه‌های ویژه سال 1375 - فیلم سینمایی نابخشوده به کارگردانی ایرج قادری به عنوان جلوه‌های ویژه سال1375 - فیلم سینمایی هتل کارتن به کارگردانی سیروس الوند به عنوان جلوه‌های ویژه سال 1375 - فیلم سینمایی اسکادران عشق به کارگردانی سعید حاجی‌میری به عنوان تدارکات جلوه‌های ویژه و بازیگر سال 1376 - فیلم سینمایی غریبانه به کارگردانی احمد امینی به عنوان بازیگر و تدارکات نظامی سال 1376 - فیلم سینمایی هفت سنگ به کارگردانی عبدالرضا نواب صفوی به عنوان جلوه‌های ویژه سال 1376 - سریال گل من گلی به کارگردانی قاسم جعفری به عنوان مدیر تدارکات سال 1376 - فیلم سینمایی سام و نرگس به کارگردانی ایرج قادری به عنوان جلوه های ویژه سال 1379 - فیلم سینمایی زمانه به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند به عنوان جلوه‌های ویژه سال 1379 - فیلم سینمایی شب‌های تهران به کارگردانی داریوش فرهنگ به عنوان جلوه‌های ویژه سال 1379 - فیلم سینمایی چتری برای دو نفر به کارگردانی احمد امینی به عنوان جلوه‌های ویژه سال 1379 - فیلم سینمایی ساقی به کارگردانی محمدرضا اعلامی به عنوان جلوه‌های ویژه سال 1380 - فیلم سینمایی من ترانه پانزده سال دارم به کارگردانی رسول صدرعاملی به عنوان جلوه‌های ویژه سال 1380 - سریال جراحت به کارگردانی مهدی عسگرپور به عنوان جانشین تولید و بازیگر سال 1389 - سریال شیدایی به کارگردانی مهدی عسگرپور به عنوان مدیر تولید سال 1389 - فیلم لب دریا به کارگردانی حمید نعمت‌الله به عنوان مدیر تولید و جلوه‌های ویژه سال 1390 - فیلم نیمه شب به کارگردانی سیامک صرافت به عنوان مدیر تولید سال 1391 - فیلم دو ماجرا برای یک اتفاق به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی به عنوان مدیر تولید سال 1391 - فیلم سینمایی به صرف شربت و شیرینی به کارگردانی هادی مقدم‌دوست به عنوان مدیر تولید سال 1391 - سریال روح‌الله به کارگردانی راما قویدل به عنوان مدیر تولید سال 1391 - فیلم بیا از گذشته حرف بزنیم به کارگردانی حمید نعمت‌الله به عنوان مدیر تولید سال 1392 - سریال مادرانه به کارگردانی جواد افشار به عنوان مدیر تولید سال 1392 – سریال کیمیا به کارگردانی جواد افشار به عنوان مدیر تولید و بازیگر سال 1393-1394 – فیلم سینمایی ماهی سیاه کوچولو به کارگردانی مجید اسماعیلی به عنوان مدیر تولید سال1393 – سریال تنهایی لیلا به کارگردانی محمدحسین لطیفی به عنوان مدیر تولید سال 1394 – فیلم سینمایی هیهات به کارگردانی روح‌الله حجازی و هادی مقدم‌دوست و دانش اقباشاوی و هادی ناییجی به عنوان مدیر تولید و بازیگر سال 1394 – سریال برادر به کارگردانی جواد افشار به عنوان بازیگر سال 1395 - فیلم سینمایی شعله‌ور به کارگردانی حمید نعمت‌الله به عنوان مدیر تولید سال1395 – سریال نوار زرد به کارگردانی پوریا آذرباییجانی به عنوان مدیر تولید و بازیگرسال1396 – سریال عقیق به کارگردانی بهرنگ توفیقی به عنوان مدیر تولید سال 1396 – سریال حکایت‌های کمال به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی به عنوان مجری طرح و مدیر تولید سال 1397 – فیلم به قید قرعه به کارگردانی علی جعفرآبادی به عنوان مشاور تهیه کننده سال 1396

سوابق کاری فرشید رئوفی
بازیگر
مدیر تولید
مسئول جلوه‌های ویژه میدانی
دستیار جلوه‌های ویژه میدانی
جانشین تولید
مجری طرح
فیلم سینمایی درمسلخ عشق به کارگردانی کمال تبریزی بعنوان تدارکات وبازیگرسال1369 – فیلم سینمایی خسوف به کارگردانی رسول ملاقلی پوربعنوان بازیگروتدارکات سال1370 - سریال گزارشگران ویژه به کارگردانی رسول صدرعاملی بعنوان تدارکات سال1371 - فیلم سینمایی دیوانه واربه کارگردانی کامران قدکچیان بعنوان تدارکات وبازیگرسال1373 - فیلم سینمایی اعاده امنیت به کارگردانی حمیدرخشانی بعنوان تدارکات سال1373 - فیلم سینمایی جهنم سبزبه کارگردانی اسماعیل براری بعنوان تدارکات سال1374 - فیلم سینمایی هفت گذرگاه به کارگردانی جمشیدحیدری بعنوان تدارکات جلوه های ویزه وبازیگرسال1374 - فیلم سینمایی ضیافت به کارگردانی مسعودکیمیایی بعنوان دستیارجلوه های ویزه سال1374 - فیلم سینمایی جوانمرد به کارگردانی جمشیدآهنگرانی بعنوان تدارکات جلوه های ویزه سال1375 - فیلم سینمایی عشق گمشده به کارگردانی شهرام اسدی بعنوان دستیارجلوه های ویزه سال1375 - فیلم سینمایی نابخشوده به کارگردانی ایرج قادری بعنوان جلوه های ویژه سال1375 - فیلم سینمایی هتل کارتن به کارگردانی سیروس الوندبعنوان جلوه های ویژه سال1375 - فیلم سینمایی اسکادران عشق به کارگردانی سعیدحاجی میری بعنوان تدارکات جلوه های ویزه وبازیگرسال1376 - فیلم سینمایی غریبانه به کارگردانی احمدامینی بعنوان بازیگروتدارکات نظامی سال1376 - فیلم سینمایی هفت سنگ به کارگردانی عبدالرضانواب صفوی بعنوان جلوه های ویزه سال1376 - سریال گل من گلی به کارگردانی قاسم جعفری بعنوان مدیرتدارکات سال1376 - فیلم سینمایی سام ونرگس به کارگردانی ایرج قادری بعنوان جلوه های ویژه سال1379 - فیلم سینمایی زمانه به کارگردانی حمیدرضاصلاحمندبعنوان جلوه های ویژه سال1379 - فیلم سینمایی شبهای تهران به کارگردانی داریوش فرهنگ بعنوان جلوه های ویزه سال1379 - فیلم سینمایی چتری برای دونفربه کارگردانی احمدامینی بعنوان جلوه های ویزه سال1379 - فیلم سینمایی ساقی به کارگردانی محمدرضااعلامی بعنوان جلوه های ویزه سال1380 - فیلم سینمایی من ترانه پانزده سال دارم به کارگردانی رسول صدرعاملی بعنوان جلوه های ویزه سال1380 - سریال جراحت به کارگردانی مهدی عسگرپوربعنوان جانشین تولیدوبازیگرسال1389 - سریال شیدایی به کارگردانی مهدی عسگرپوربعنوان مدیرتولیدسال1389 - فیلم لب دریابه کارگردانی حمیدنعمت الله بعنوان مدیرتولیدوجلوه های ویزه سال1390 - فیلم نیمه شب به کارگردانی سیامک صرافت بعنوان مدیرتولیدسال1391 - فیلم دوماجرابرای یک اتفاق به کارگردانی شهرام شاه حسینی بعنوان مدیرتولیدسال1391 - فیلم سینمایی به صرف شربت وشیرینی به کارگردانی هادی مقدم دوست بعنوان مدیرتولیدسال1391 - سریال روح الله به کارگردانی راماقویدل بعنوان مدیرتولیدسال1391 - فیلم بیاازگذشته حرف بزنیم به کارگردانی حمیدنعمت الله بعنوان مدیرتولیدسال1392 - سریال مادرانه به کارگردانی جوادافشاربعنوان مدیرتولیدسال1392 – سریال کیمیابه کارگردانی جوادافشاربعنوان مدیرتولیدوبازیگرسال1393-1394 – فیلم سینمایی ماهی سیاه کوچولوبهکارگردانی مجیداسماعیلی بعنوان مدیرتولیدسال1393 –سریال تنهایی لیلابه کارگردانی محمدحسین لطیفی بعنوان مدیرتولیدسال1394 –فیلم سینمایی هیهات به کارگردانی روح الله حجازی وهادی مقدم دوست ودانش اقباشاوی وهادی ناییجی بعنوان مدیرتولیدوبازیگرسال1394 – سریال برادربه کارگردانی جوادافشاربعنوان بازیگرسال1395 - فیلم سینمایی شعله وربه کارگردانی حمیدنعمت الله بعنوان مدیرتولیدسال1395 – سریال نوارزردبه کارگردانی پوریاآذرباییجانی بعنوان مدیرتولیدوبازیگرسال1396 – سریال عقیق به کارگردانی بهرنگ توفیقی بعنوان مدیرتولیدسال1396 – سریال حکایتهای کمال به کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی بعنوان مجری طرح ومدیرتولیدسال1397 – فیلم به قیدقرعه به کارگردانی علی جعفرآبادی بعنوان مشاورتهیه کننده سال1396
هنوز کسی برای «فرشید رئوفی» نظری نگذاشته است. اولین نفری باشید که نظر می‌دهید
نظرات مردم (0 نظر)