گالری عکس فیلم سینمایی بیمار انگلیسی (1996)

1 از 19 عکس

 فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا

فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا
 فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Kristin Scott Thomas فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Michael Ondaatje فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور آنتونی مینگلا فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Kristin Scott Thomas و رالف فاینس فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور رالف فاینس فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Naveen Andrews فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Kristin Scott Thomas فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Kristin Scott Thomas و رالف فاینس فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور کالین فیرث فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور رالف فاینس فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور ویلم دفو فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Kristin Scott Thomas فیلم سینمایی بیمار انگلیسی با حضور Kristin Scott Thomas و رالف فاینس فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا فیلم سینمایی بیمار انگلیسی به کارگردانی آنتونی مینگلا