گالری عکس فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی (1985)

1 از 7 عکس

 فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ

فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ
 فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ  فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی با حضور دنی گلاور و ووپی گلدبرگ  فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی با حضور دنی گلاور، Margaret Avery و ووپی گلدبرگ  فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی با حضور دنی گلاور، Adolph Caesar و Willard E. Pugh  فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی با حضور Margaret Avery  فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی با حضور ووپی گلدبرگ  فیلم سینمایی به رنگ ارغوانی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ