گالری عکس حسن ایوبی

1 از 3 عکس

حسن ایوبی در نشست خبری فیلم سینمایی فیلشاه به همراه هادی محمدیان، حامد جعفری، سعید شیخ‌زاده و حسین مهدوی

نشست خبری انیمیشین سینمایی فیلشاه در جشنواره فجر 36