گالری عکس شهرام قائدی

1 از 3 عکس

شهرام قائدی در پشت صحنه سریال تلویزیونی وارش به همراه افشین سنگ‌چاپ، الهام طهموری، هدایت هاشمی و رحیم نوروزی

شهرام قائدی در پشت صحنه سریال تلویزیونی وارش به همراه افشین سنگ‌چاپ، الهام طهموری، هدایت هاشمی و رحیم نوروزی