گالری عکس پرویز شیخ‌طادی

1 از 4 عکس

پرویز شیخ‌طادی در نشست خبری فیلم سینمایی امپراطور جهنم به همراه یعقوب غفاری، صبا کمالی، محمد خزاعی، کوروش زارعی، فرشاد گل‌سفیدی، حبیب دهقان‌نسب، علی نصیریان و محمود گبرلو

نشست خبری فیلم «امپراطور جهنم» در پردیس ملت