گالری عکس حسن نجاریان

1 از 1 عکس

حسن نجاریان در نشست خبری فیلم سینمایی سرو زیر آب به همراه مسعود رایگان، مینا ساداتی، رضا بهبودی، سیاوش چراغی‌پور، مهتاب نصیرپور، علیرضا زرین‌دست، سیدحامد حسینی، محمدعلی باشه‌آهنگر، ستاره اسکندری و محمود گبرلو

نشست خبری فیلم «سرو زیر آب»