دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی سرو زیر آب (1396)

(با احتساب گذشت یک سال از درگذشت هاشمی⁉️)
اول. کاش اصلا نمیرفتیم تو خاکشون!
دوم. دیگه شهید نمیخوایم!