دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی کامیون (1396)

(نیکی کریمی): شما ایزدی هستی؟ داعش با شما چکار کرده؟