دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی مارمولک (1382)

رضا مارمولک (پرویز پرستویی): این قدر گیر نده به این جوونا، آخه بهشت که زورکی نمی‌شه عزیز برادر، اونقدر فشار میاری که از اونور جهنم می‌زنه بیرون...
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): رفیق خوب و بامرام همه چیزش را پای رفاقت می‌گذارد. اگر آدم‌ها مرام داشته باشند هیچ‌وقت دزدی نمی‌کنند ولی متأسفانه بعضاً آدمها تک‌خوری می‌کنند و این بد روزگار است... بایستی ما یک فکری به حال اهلی‌شدن آدم‌ها بکنیم اهلی‌کردن یعنی ایجاد علاقه‌کردن و این تنها راه رسیدن به خداست و خیلی هم مهم است...
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): اذان بده بریم دیگه، اذون گفتم حاج آقا، از کدوم؟! اذون دیگه! اهان!
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): تو عزیز دلمی دل انگیز، اگر اسلام دست و پای ما را نبسته بود...!
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): حاج آقا، شما درس خارج هم خوندین؟ «نخیر...بنده تمام مدت قم بودم.»
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): حالا برو اوستاتو بتکون!
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): علی ایُّ حال، هیچ انسانی نیست که راه برای رسیدن به خدا نداشته باشه...
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): و اصلا گور بابای قطب شمال ماستت رو بخور.
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): من نمی‌دانم این آقا مجتبی این سوال‌ها را از کجایش در می‌آورد.
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): آدمها اگه مرام داشتن گناه نمی‌کردن.
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): خدا که فقط متعلق به آدم‌های خوب نیست، خدا، خدای آدم‌های خلاف‌کار هم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمی‌گذارد فی‌الواقع خداوند اند لطافت اند بخشش اند بیخیال‌شدن و اند چشم‌پوشی و اند رفاقت است.
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): خواهر مادر آدم رو به هم وصلت می‌دهند
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم, بالاخص دوستان عزیز خلافکار
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): تو اگر دوست می‌خواهی مرا اهلی کن
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): به روحانیت جسارت نکن خصوصا که بچه دروازه غار باشه
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): من اصلا به تو فکر نمی‌کنم، بچه جان خریت خودت را بگردن خدا ننداز
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): خداوند به ما خدمت بدهد به شما توفیق کنیم!
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): نگفتم؟ من فکر کردم گفتم
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): عزیز دل انگیز!
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): من دهن شما را... سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید!
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): آقاجان بهشت که زورکی نمی‌شه! آنقدر فشار می‌دین که از اون ور جهنم می‌زنه بیرون...
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): اصلا به این حرفا نیست، دل آدم باید پاک باشه
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): به تعداد آدم‌ها، راه هست برای رسیدن به خدا.
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): می دونی چیه حاجی ، اگر جهنمی هم تو کار باشه ما جامون ته موتورخونشه
رضا مارمولک (پرویز پرستویی): بنده به عنوان نماینده تام‌الاختیار خداوند در این محله و تمام محله‌ها، به شما می‌گم که برو حالتو بکن فقط مواظب باش اسراف نکنی.