دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی کاتیوشا (1396)

(نیما شاهرخ‌شاهی): می دونی فرق آدم با هواپیما چیه ؟
هواپیما اول راه می افته بعد بلند میشه ولی آدم اول بلند میشه بعد راه می افته
(احمد مهران‌فر): به کجا داریم می ریم ما ؟