لیست کامل عوامل سریال تلویزیونی دو مرغابی درمه(1)

(1364)
تهیه کننده (حقیقی)

کارگردان

بازیگران

نویسنده

مدیر فیلم برداری