فوتوکال فیلم «اتاق تاریک» با حضور بازیگران و عوامل

فوتوکال فیلم «اتاق تاریک» با حضور ساعد سهیلی و روح‌الله حجازی/ عکس: امیرمهدی اخروی