فوتوکال فیلم «ماهورا» با حضور بازیگران و عوامل

فوتوکال فیلم «ماهورا» با حضور ساعد سهیلی، بهاره کیان‌افشار و مونا فرجاد / عکس: امیرمهدی اخروی